Jak skutecznie zarządzać nieruchomością mieszkalną w Poznaniu?

Zarządzanie nieruchomościami jest skomplikowanym i odpowiedzialnym zadaniem. Nie ma więc w tym nic dziwnego, że większość wspólnot mieszkaniowych w Poznaniu decyduje się oddelegować je profesjonalnej firmie. Jest to bardzo dobra decyzja, z której podjęciem wiążą się liczne, długofalowe korzyści, a zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu samo w sobie staje się prostsze i skuteczniejsze. Sprawdźmy, jakie czynności wchodzą w skład tej usługi i dlaczego warto wybrać profesjonalnego zarządcę.

Zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu w pigułce

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zarządzanie nieruchomościami jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Znajdujący się w niej art. 184b mówi, że pod pojęciem zarządzania nieruchomościami kryje się podejmowanie decyzji i działań, mających na celu zagwarantowanie racjonalnego gospodarowania budynkiem. Na pierwszy rzut oka przepis ten jest bardzo ogólny i enigmatyczny, a samo jego sformułowanie nie do końca jasne. Prawodawca tworząc ten zapis miał na myśli przede wszystkim zapewnienie nieruchomości odpowiedniej gospodarki ekonomicznej, finansowej i energetycznej oraz jego bieżącą obsługę administracyjną.

Oprócz tego, profesjonalne zarządzanie nieruchomościami obejmuje także uzasadnione inwestowanie w obiekt oraz dbanie o jego rozwój. Ma bowiem na celu nie tylko zachowanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, lecz systematyczne dążenie do zwiększania płynących z niej zysków wraz z upływem czasu. Najczęściej polega to na uzasadnionym inwestowaniu w obiekt, racjonalnym gospodarowaniu jego zasobami finansowymi, a także dostosowywaniu wysokości czynszów do aktualnych realiów rynkowych. Wszystko to spoczywa na barkach zarządcy nieruchomości, który troszczy się zarówno o teraźniejszość obiektu, jak i o jego dobrą przyszłość.

Jak skutecznie zarządzać nieruchomością mieszkalną w Poznaniu?

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości i jakie obowiązki realizuje?

Zarządca nieruchomości pełni bardzo ważną funkcję. Jego kompetencje obejmują zarówno zarządzanie nieruchomościami, jak i administrowanie, czyli bieżącą obsługę obiektu. Zarządca dokonuje niezbędnych napraw i prac konserwacyjnych, dba o czystość i porządek w obrębie części wspólnych, pobiera opłaty czynszowe, prowadzi korespondencję i dokumentację, a poza tym także reprezentuje interesy właściciela obiektu przed organami administracji państwowej, podpisuje umowy z podwykonawcami, planuje remonty oraz pośredniczy w kontaktach pomiędzy najemcami a właścicielem lub wspólnotą mieszkaniową.

Z uwagi na jego bardzo szeroki zakres kompetencji i obowiązków, zarządzanie nieruchomościami w Poznaniu warto powierzyć profesjonalnej firmie, która zatrudnia w swoich szeregach sprawdzonych zarządców z wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami. Współpraca z takim podmiotem to gwarancja realizacji usługi na najwyższym poziomie oraz uzyskania całego niezbędnego wsparcia na każdym etapie jej trwania. Firmy specjalizujące się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami zatrudniają nie tylko wykwalifikowanych zarządców, lecz także oddają do dyspozycji swoich klientów doświadczonych konserwatorów, elektryków, księgowych, radców prawnych i pozostałych specjalistów, których usługi bardzo przydają się w trakcie zarządzania każdą nieruchomością.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – profesjonalne zarządzanie nieruchomościami poznań.