Praca zdalna w wykonaniu całego zespołu

Wiele przedsiębiorstw działa na zasadzie pracy zdalnej, czyli wykonywanej poza miejscem pracy. Organizacja pracy zdalnej jednostkowych pracowników jest znacznie prostsza w porównaniu z zarządzaniem całego zespołu, wykonującego obowiązki poza siedzibą firmy. Jak zatem odpowiednio organizować taki zespół?

Zacznij od formalności

By móc rozpocząć działanie firmy opartej na pracy zdalnej warto na początku wystosować formalne polecenie pracy zdalnej dla wszystkich osób zatrudnionych we własnej firmie. Taka forma pracy może zostać zlecona pracownikowi jedynie przez pracodawcę. Oczywiście, pracownik może zaproponować tego typu rozwiązanie jednak to tylko i wyłącznie zależy od zgody pracodawcy. Podobnie jest z formą i miejscem wykonywania obowiązków, płyną one z polecenia właściciela firmy. Jeżeli pracownik nie podporządkowuje się pod decyzje pracodawcy, może zostać mu nałożona kara.

W Polsce nie ma żadnych regulacji dotyczących formy wydania polecenia pracy zdalnej, może być ona pisemna jak i ustna. Zaleca się zwykle zdecydowania się na pisemną formę, gdyż chroni ona przed wystąpieniem niepożądanych komplikacji.

Praca zdalna w wykonaniu całego zespołu

Regulamin pracy wykonywanej poza miejscem pracy

Tego typu dokument jest wewnętrznie tworzony na potrzeby każdej działalności. Nie ma tu znaczenia ile osób pracuje w tej formie pracy, warto posiadać taki regulamin by zabezpieczał interes pracodawcy i był zrozumiały dla wszystkich pracowników.

W dokumencie tym warto określić pomiar czasu pracy i nadgodziny oraz formę rozliczania osób zatrudnionych. Regulamin powinien określać także miejsce wykonywania pracy zdalnej oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracownika (wybrać formę odpowiedzialności firmy i pracownika w tym obszarze).

Połączenie z siecią firmową

Bardzo ważne w przypadku pracy zdalnej jest połącznie z siecią firmową lub dostęp do niej. Firmy, decydujące się na tą formę pracy powinny zostać doposażone w dodatkowe serwery, które uchronią przed wystąpieniem jakichkolwiek problemów technicznych uniemożliwiających wykonywanie obowiązków zawodowych.